Wybór języka:
  • agata baron 
21.01.2014 - by lena

Studenci to specyficzna grupa konsumencka – młodzi ludzie często zmieniają miejsce zamieszkania oraz nie posiadają jeszcze znacznych środków (...)